Stein Opjordsmoen Ilner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Opjordsmoen Ilner

Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
02.05.2017
Vi ble invitert til å skrive en kommentarartikkel i forbindelse med en pågående debatt om medikamentfrie sykehusposter for psykosepasienter, hvor vi redegjorde for kunnskapsgrunnlaget og fremsatte...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
21.03.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
Jan Ivar Røssberg, Ole A. Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner
28.02.2017
Det er problematisk å gi statlig garanti for at psykotiske lidelser kan behandles uten medisiner. I 2015 ble de regionale helseforetakene, etter ønske fra brukerorganisasjonene, pålagt av Helse- og...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Stein Opjordsmoen Ilner
27.08.2009
Aarre, TF Bugge, P Juklestad, SI. Psykiatri for helsefag 262 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 389 ISBN 978-82-7674-846-8 I forordet heter det at forfatterne synes at tidligere...
Stein Opjordsmoen Ilner
15.01.2009
Svisdahl, M. Veien ut av psykisk lidelse Erfaringer, medborgerskap og bedringsprosesser. 122 s. Oslo: Cappelen Akademisk, 2008. Pris NOK 229 ISBN 978-82-02-28305-6 Forfatteren er ergoterapeut med...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Central anticholinergic syndrome can be life-threatening. The condition can occur as a result of unintended strong anticholinergic actions of a range of drugs. In rare cases, injection of olanzapine...
Kjell Martin Moksnes, Stein Opjordsmoen Ilner
16.12.2010
It has been documented for 70 years that electroconvulsive therapy (ECT) is effective in the acute treatment of major depression ( 1 ). The treatment is based on experience, and the mechanism of...
Stein Opjordsmoen Ilner
14.01.2010
Herlofson, J Ekselius, L Lundh, L-G Psykiatri 746 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 712 ISBN 978-91-44-04026-4 Målgruppen for denne svenske boken er medisinske studenter. Den...
Kjell Martin Moksnes, Stein Opjordsmoen Ilner
16.12.2010
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gjennom 70 år dokumentert god effekt ved akutt behandling av alvorlig depresjon ( 1 ). Behandlingen er erfaringsbasert, og virkningsmekanismen har vært usikker, men...
Stein Opjordsmoen Ilner
01.07.2010
Folkehelseinstituttet Fem hefter om psykiske lidelser sett fra et brukerperspektiv 1. Livet med anoreksi. 2. Livet med bipolar lidelse. 3. Å leve med en mann som drikker for mye. 4. Livet med...
Stein Opjordsmoen Ilner
01.07.2010
Skårderud, F Haugsgjerd, S Stänicke, E. Psykiatriboken Sinn-kropp-samfunn. 538 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 495 ISBN 978-82-05-38027-1 Ifølge forfatterne er dette en lærebok...
Stein Opjordsmoen Ilner
18.10.2011
Moncrieff, Joanna Psykiatriske legemidler En kritisk introduksjon. 177 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2011. Pris NOK 225 ISBN 978-82-7935-310-2 Forfatteren imøtegår det hun oppfatter som en...
Stein Opjordsmoen Ilner
18.02.2011
Morgan, Craig Bhugra, Dinesh Principles of social psychiatry 2. utg. 602 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 75 ISBN 978-0-470-69713-9 Sosialpsykiatri er et felt som omhandler de...
Stein Opjordsmoen Ilner
09.08.2011
Christensen, Torben Østergaard Krarup, Gertrud Skizofreni Forståelse og behandling. 193 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 300 ISBN 978-87-7749-501-4 Her er schizofreni fremstilt...
Stein Opjordsmoen Ilner
06.05.2011
Aarre, Trond F. Manifest for psykisk helsevern 231 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 329 ISBN 978-82-15-01744-0 Forfatteren er spesialist i psykiatri og har i mange år arbeidet som...
Stein Opjordsmoen Ilner
20.05.2011
Det føles dypt urettferdig og frustrerende når man som helsepersonell blir sterkt kritisert, truet eller angrepet av den man ønsker å hjelpe. Særlig ille blir det dersom hendelsen etterlater seg en...
Stein Opjordsmoen Ilner
21.08.2012
Jørgensen, Per Psykiske sygdomme og kroppen 186 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 198 ISBN 978-87-628-1007-5 Ikke bare i Danmark, men også i Norge synes det å være en...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Sentralt antikolinergt syndrom kan være livstruende. Tilstanden skyldes utilsiktet sterk antikolinerg virkning av en rekke medikamenter. I sjeldne tilfeller kan injeksjon av olanzapinpamoat gi en...
Stein Opjordsmoen Ilner
11.06.2013
Castle, David J. Buckley, Peter F. Schizophrenia 2. rev. utg. 131 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-966618-8 Forfatterne er internasjonalt velkjente...