Stein Opjordsmoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Opjordsmoen

Stein Opjordsmoen
01.03.2007
Götestam, KG Tvangslidelser Informasjonshefte om tvangslidelser. 106 s, tab, ill. Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning, 2006. Pris NOK 75 ISBN 82-7786-185-0 Dette er tredje og nå helt...
Stein Opjordsmoen
14.02.2008
Berg, JE. Akuttpsykiatri For leger og sykepleiere. 286 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978- 82-92023-95-2 John E. Berg har skrevet boken i samarbeid med Per Håkon...
Stein Opjordsmoen
14.08.2008
Thune, GH. Overgrep Søkelys på psykiatrien. 200 s. Oslo: Abstrakt forlag, 2008. Pris NOK 247 ISBN 978-82-7935-253-2 Her gis det ingen balansert fremstilling av alle etiske spørsmål og dilemmaer som...
Stein Opjordsmoen
12.03.2009
Jones, PB Buckley, PF. Skizofreni Klinisk Praksis. 167 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2008. Pris DKK 245 ISBN 978-87-7749-284-6 Det heter på omslaget at boken er skrevet for den travle...
Stein Opjordsmoen
13.08.2009
Storm, M. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid 156 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 235 ISBN 978-82-05-39166-6 Hensikten med boken er å gi konkrete innspill til arbeidet med...
Stein Opjordsmoen
02.11.2006
Myndighetene har satset på desentralisering av psykisk helsevern. Det er delte meninger om det har vært vellykket. Mangler ved psykiatrien har vært påvist i mange år. Opptrappingsplanen for psykisk...
Stein Opjordsmoen
30.04.2003
Psykiatriske pasienter må få nyte godt av et spesialisert helsevesen og de teknologiske fremskritt Intensjonen i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2006 ( 1 ) er god. Med en vekst i...
Stein Opjordsmoen
14.08.2003
Jan Kåre, Hummelvoll Kunnskapsdannelse i praksis Handlingsorientert forskningssamarbeid i akuttpsykiatrien. 286 s, tab, fig. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 299 ISBN 82 -15 - 00313- 3...
Stein Opjordsmoen
30.09.2002
Det er mange oppfatninger om årsakene til schizofreni. Slik er det både blant fagfolk og legfolk, deriblant politikere og byråkrater. De sistnevnte har stor innflytelse på lover, forskrifter og...
Malin Eberhard-Gran, Anne Eskild*, Stein Opjordsmoen, Berit Schei
10.05.2000
Å få et barn oppleves av de fleste kvinner og menn som en av livets viktigste hendelser. Føde- og barselavdelingens oppgave er å bidra til å gi familien og det nye barnet en god start på livet, først...
Stein Opjordsmoen
20.02.2000
I Tidsskriftet nr. 1/2000 har jeg med interesse lest om Psykiatrisk vakttjenestes erfaringer med innleggelse i de akuttpsykiatriske avdelinger i Oslo (1). Slike undersøkelser er viktige og hilses...