Instruktivt hefte om tvangslidelser

Stein Opjordsmoen Om forfatteren
Artikkel

Götestam, KG

Tvangslidelser

Informasjonshefte om tvangslidelser. 106 s, tab, ill. Stavanger: Stiftelsen psykiatrisk opplysning, 2006. Pris NOK 75

ISBN 82-7786-185-0

Dette er tredje og nå helt omarbeidede versjon av et informasjonsskrift som første gang ble publisert av det samme forlaget i 1993. Redaktøren er professor i psykiatri, de fleste bidragsyterne for øvrig er psykologer, og alle er de virksomme som klinikere og forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og/eller St. Olavs Hospital i Trondheim.

Her beskrives forekomst og klinisk bilde ved forskjellige tvangstilstander – uimotståelige og tilsynelatende hensiktsløse tanker, ritualer og annen atferd som kan bli en vesentlig beskjeftigelse for dem som rammes og som i mange tilfeller også påvirker deres pårørende. Fenomener som vasketvang, sjekketvang, tvangstanker om å skade og magisk tenkning omtales og forklares. Samtidig forekomst av andre lidelser, som depresjoner og personlighetsforstyrrelser, og deres betydning for behandling og forløp beskrives også. Forfatterne samarbeider tett med brukerorganisasjonen Ananke-OCD Foreningen, og denne organisasjonens virksomhet samt nyttige telefonnumre og adresser til kontaktsteder er oppgitt.

Teksten illustreres med kliniske eksempler og øvelser slik at prinsippene for den psykologiske behandlingen blir relativt grundig forklart. Eksponering og responsprevensjon (ERP), også kalt kognitiv atferdsterapi, er den behandlingen som anses som mest virksom. Indikasjonene for valg av slik behandling, medikamentell behandling og kombinasjon av forskjellige terapeutiske tilnærminger gjennomgås på en oversiktlig måte.

Det som skjemmer er unødvendig mange gjentakelser, ortografiske feil, uteglemte ord og ufullstendig språk enkelte steder. Slik fremstår publikasjonen dessverre som noe uferdig.

På tross av disse siste innvendingene anbefales heftet som nyttig for pasienter, pårørende, helsepersonell av alle kategorier og ikke minst for leger, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med kyndig behandling er utsiktene til vesentlig symptomlindring eller helbredelse i dag langt bedre enn mange er klar over, og det er viktig å kunne gjenkjenne symptomene og atferden hos de mange som skjemmes og forsøker å skjule sin lidelse.

Anbefalte artikler