Legesøkning blant pakistanske innvandrere

Steihaug S, Rutle O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne studien ville vi finne ut om pakistanere konsulterer lege hyppigere enn nordmenn og om de får andre diagnoser. 6867 direkte legekontakter for pakistanere og nordmenn i alderen 20-49 år ble registrert ved Stovner helsesenter i løpet av ett år.

Forskjellen i konsultasjonshyppighet var større mellom kvinner og menn enn mellom pakistanere og nordmenn. Pakistanerne fikk flere symptomdiagnoser og færre sykdomsdiagnoser enn nordmenn, men også her var kjønnsforskjellen større - kvinner fikk flest symptomdiagnoser. Kvinnelige leger stilte flere symptomdiagnoser og færre sykdomsdiagnoser enn sine mannlige kolleger.

Vår undersøkelse viser at kjønnsforskjellen er større enn forskjellen mellom befolkningsgrupper, og dette kan kanskje bidra til å bryte ned skillet mellom “oss” og “de andre”.

Anbefalte artikler