Legesøkning blant pakistanske innvandrere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne studien ville vi finne ut om pakistanere konsulterer lege hyppigere enn nordmenn og om de får andre diagnoser.6867 direkte legekontakter for pakistanere og nordmenn i alderen 20-49 år ble registrert ved Stovner helsesenter iløpet av ett år.

  Forskjellen i konsultasjonshyppighet var større mellom kvinner og menn enn mellom pakistanere og nordmenn.Pakistanerne fikk flere symptomdiagnoser og færre sykdomsdiagnoser enn nordmenn, men også her var kjønnsforskjellenstørre - kvinner fikk flest symptomdiagnoser. Kvinnelige leger stilte flere symptomdiagnoser og færre sykdomsdiagnoserenn sine mannlige kolleger.

  Vår undersøkelse viser at kjønnsforskjellen er større enn forskjellen mellom befolkningsgrupper, og dette kankanskje bidra til å bryte ned skillet mellom "oss" og "de andre".

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media