Spigset O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Spigset O

Rygnestad T, Fredriksen G, Spigset O
30.04.1999
Holdningene til parallellimport av legemidler styres i dag mer av rykter enn av fakta Parallellimport av legemidler er innførsel av legemidler som allerede er registrert i Norge, men som kan kjøpes...
Spigset O
10.12.1998
Sammendrag For å undersøke kvaliteten på norsk legemiddelreklame ble samtlige annonser for selektive serotoninreopptakshemmere i Tidsskriftet og i bladet Legemidler og samfunn for perioden 1995-97...
Spigset O
20.11.1998
I dette nummer av Tidsskriftet presenteres fire artikler om misbruk av og intoksikasjoner med rusmidlene gammahydroksybutyrat (GHB), muskatnøtt, ecstasy og amfetamin (1-4). Enkelte av disse...
Spigset O
10.08.1998
Sammendrag Ikke sjelden står man overfor pasienter som har forhøyede leverenzymverdier og som dessuten bruker ett eller flere potensielt levertoksiske medikamenter. I slike tilfeller vil det ofte...
Spigset O
10.08.1998
I dette nummer av Tidsskriftet presenteres en oversikt over interaksjonen mellom selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og migrenemidlet sumatriptan (1). Interaksjonen er en av flere til dels...