Kan man stole på legemiddelreklamen?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  For å undersøke kvaliteten på norsk legemiddelreklame ble samtlige annonser for selektive serotoninreopptakshemmere iTidsskriftet og i bladet Legemidler og samfunn for perioden 1995-97 gransket.

  Det ble identifisert 18 ulike annonser med i alt 38 forskjellige litteraturhenvisninger. I seks av henvisningene(16%) var det feil eller mangler som var så store at det ut fra annonsen ikke var mulig å identifisere kilden medsikkerhet.

  Det ble funnet 56 forskjellige påstander som i henhold til reklameforskriftene for legemidler krevde henvisning tilvitenskapelig litteratur. For 18 av påstandene (33%) kunne det settes spørsmålstegn ved om de var i overensstemmelsemed forskriftene. Fem påstander var unøyaktig eller ufullstendig gjengitt i forhold til referansen, fire påstandermanglet referanse, fire påstander hadde ikke dekning i referansen, tre påstander hadde ingen klinisk relevans og topåstander var uriktige.

  Studien viser at mange av påstandene i annonsene gav et overdrevet positivt bilde av preparatet. Det er derfor grunntil å være skeptisk til innholdet i legemiddelannonser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media