Legemiddelutløste leverskader

Spigset O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ikke sjelden står man overfor pasienter som har forhøyede leverenzymverdier og som dessuten bruker ett eller flere potensielt levertoksiske medikamenter. I slike tilfeller vil det ofte være uklart om pasientens leveraffeksjon er legemiddelutløst eller har andre årsaker. I denne artikkelen gis en oversikt over håndteringen av slike problemstillinger, inkludert diagnostikk og utredning av mulige leverbivirkninger ved hjelp av leverenzymmålinger, bedømmelse av kausalitet, seponering av mistenkte legemidler og behandling med potensielt levertoksiske legemidler til pasienter med leversykdom.

Anbefalte artikler