Legemiddelutløste leverskader

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ikke sjelden står man overfor pasienter som har forhøyede leverenzymverdier og som dessuten bruker ett eller flerepotensielt levertoksiske medikamenter. I slike tilfeller vil det ofte være uklart om pasientens leveraffeksjon erlegemiddelutløst eller har andre årsaker. I denne artikkelen gis en oversikt over håndteringen av slikeproblemstillinger, inkludert diagnostikk og utredning av mulige leverbivirkninger ved hjelp av leverenzymmålinger,bedømmelse av kausalitet, seponering av mistenkte legemidler og behandling med potensielt levertoksiske legemidler tilpasienter med leversykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media