Klaffen som sviktet

Sivertssen E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Bøylebrudd med embolisering av ventilskiven er beskrevet verden over i omkring 550 tilfeller av totalt 86000 implanterte Björk-Shileys konveks-konkave lokkventiler, 320 pasienter døde. I Norge er det rapportert seks tilfeller av bøylebrudd med fem dødsfall. Den høyeste risiko for bøylebrudd har ventiler med 70. åpning av skiven. Andre risikofaktorer er store ventiler i mitralposisjon, ventiler som er produsert i 1981 og første halvdel av 1982, og ventiler sveiset av en spesiell gruppe sveisere. Et felles søksmål ble reist på vegne av pasienter med denne type ventiler i januar 1992. Denne saken er nå avsluttet med et rettslig godkjent forlik.

Anbefalte artikler