Siri Brelin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Brelin

Siri Brelin
16.02.2017
Norske leger avviker fra retningslinjene når de behandler smerter og depresjon hos uhelbredelig kreftsyke. Siri Brelin. Foto: Inger-Merethe Brelin God symptomlindring er sentralt i palliativ medisin...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Palliative sedation of patients at the end of life involves a number of medical, ethical and legal challenges. As a support to doctors who provide this treatment to patients who cannot be helped in...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Lindrende sedering til pasienter i livets sluttfase byr på mange medisinske, etiske og juridiske utfordringer. Som støtte til leger som yter denne behandlingen til pasienter som ikke kan hjelpes på...