Per Sigvald Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Sigvald Bakke

Per Sigvald Bakke, Kristian Jong Høines
07.10.2019
Mange pasienter med kols bruker antakelig for mye medisiner. Vi foreslår en forenklet behandlingsalgoritme for pasienter i stabil fase. I mange år var både forskningen og håndteringen av kronisk...
Inga-Cecilie Sørheim, Amund Gulsvik, Per Sigvald Bakke, Jan Christian Brøgger, Thomas Blix Grydeland, Edwin K. Silverman
22.10.2009
Karakteristisk for kols er en luftveisobstruksjon som ikke er fullstendig reversibel. De siste 40 år er spirometri – med lungefunksjonsmålene forsert ekspiratorisk volum på ett sekund (FEV₁) og...
Thomas Blix Grydeland, Paal Methlie, Per Sigvald Bakke
26.01.2006
8 – 10 % av den norske befolkningen lider av obstruktive lungesykdommer, og antallet er økende ( 1 , 2 ). De fleste pasientene blir behandlet med inhalasjonssteroider, inhalerte bronkodilatorer eller...
Per Sigvald Bakke
20.11.2003
Schwarz, Marvin I. King Jr, Talmadge E. Interstitial lung disease Utg. 4. 939 s, tab, fig. Hamilton, Ontario: BC Decker Inc, 2003. Pris USD 175 ISBN 1-55009-179-4 Denne boken er etter hvert blitt et...
Per Sigvald Bakke, Tordis Böker, Thy Thy Diep, Thomas Grydeland, Paal Roar Methlie Hansen, Jan Christian Brøgger, Frode Gallefoss
30.05.2000
Røyking er den viktigste forebyggbare årsak til død i vestlige land. I Norge dør det hvert år 7 500 personer av røykerelaterte sykdommer (1). Dette utgjør 15 % av alle dødsfall i landet. Forekomsten...
Per Sigvald Bakke
28.01.2010
Chapman, S Robinson, G Stradling, J Oxford handbook of respiratory medicine 2. utg. 856 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-954516-2 Forfatterne henvender...
Amund Gulsvik, Alf Henrik Andreassen, Per Sigvald Bakke, Ernst Reidar Omenaas, Sjur Humerfelt
29.04.2014
Overlege Eilert Hegbom Eilertsen døde 24. februar 2014, dagen før sin 96-årsdag. Han var en høvding i norsk lungemedisin som var med på å stanse tuberkuloseepidemien. I tillegg gjorde han oss...