Sigurd Fasting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigurd Fasting

Ellen Fladhagen, Kari Bruheim, Sigurd Fasting, Hans Hynne
09.08.2007
Vår venn og kollega Ingrid Benum døde 7.3. 2007 etter tre års sykdom. Ingrid ble født i Innherred i 1967 og bodde siden i Namsos, Orkanger og Trondheim. Hun studerte i Bergen og Trondheim og tok...
Olav F. Münter Sellevold, Sigurd Fasting, Roar Stenseth, Sven Erik Gisvold
31.05.2007
Feil forekommer innen all virksomhet, men innen medisinen kan konsekvensene være alvorlige. Rapportering av feil kan bevirke utbedring av systemsvikt og bidra til individuell læring. Anonym...
Sigurd Fasting
19.02.2004
Alvorlige komplikasjoner under anestesi er sjeldent, men kan føre til alvorlig sykelighet og død. Den lave forekomsten av alvorlige ulykker gjør at man i liten grad kan basere seg på å studere disse...
Ulf Mostad, Sigurd Fasting
14.01.2010
Basert på amerikanske og australske estimater skulle man forvente at 1 400 barn i alderen fra fire uker til 18 år innlegges i norske intensivavdelinger årlig ( 1 ). Ifølge Norsk intensivregister (NIR...
Sigurd Fasting
11.03.2010
Alvorlige komplikasjoner relatert til anestesi forekommer fortsatt, men forekomsten synes å ha gått ned de siste 20 år. Dette kan ha flere årsaker – anestesiologien var blant de første spesialiteter...
Sigurd Fasting
19.08.2014
Hatfield, Anthea The complete recovery room book 5. utg. 592 s, tab, ill Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-966604-1 Denne boken omhandler oppvåkning (recovery) etter...