Sigrid Narum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Narum

Sigrid Narum
25.05.2021
Hege Thoresen, Terje Simonsen, red. Illustrert farmakologi 4. utg. 392 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 649 ISBN 978-82-450-3356-4 I et teori- og begrepstungt fag som farmakologi...
Sigrid Narum
24.02.2020
Swanil Gupta, Rebecca Miller, John D. Cahill Deprescribing in Psychiatry 247 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2019. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-065481-8 Avmedisinering er både en metode og...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
09.11.2018
An overview is now available of instances where laboratories should immediately alert clinicians to deviating pharmacological test results when the patient’s life and health may be at risk. In...
Trond Trætteberg Serkland, Ilah Le Nygaard, Elena Kvan, Joachim Frost, Lena Aronsen, Sigrid Narum, Tormod Bjånes
01.11.2018
Det foreligger nå en oversikt over når laboratoriet umiddelbart bør varsle klinikeren om avvikende farmakologiske prøvesvar der pasientens helse og liv kan stå i fare. I enkelte tilfeller rekvireres...
Sigrid Narum
01.10.2018
Skifte av legemiddel på grunnlag av nye anbefalinger er ikke så enkelt som man skulle tro. Ofte går det mest ut over de eldste og skrøpeligste. Bruk av digitalispreparater har vært omtalt i...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioids, benzodiazepines and Z drugs are important and widely used drugs, but are associated with a risk of misuse, abuse and adverse effects. In some situations, serum concentration measurement may...
Elena Kvan, Sigrid Narum
25.08.2005
Kortvarig forskyvning av menstruasjon i forbindelse med ferie, eksamener og reiser har vært brukt i mange år. I idretten er langvarig forskyvning av menstruasjonen velkjent. Brukere av monofasiske p-...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...
Sigrid Narum
09.02.2016
Lingjærde, Odd Aarre, Trond F. Psykofarmaka Medikamentell behandling av psykiske lidelser. 6. utg. 591 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015. Pris NOK 799 ISBN 978-82-02-45386-2 Medisinske...