Sigrid Hørven Wigers

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Hørven Wigers

Sigrid Hørven Wigers, Arnstein Finset
01.03.2007
Rehabiliteringsmedisin inkluderer alle aspekter av det å være menneske og fordrer målstyrt planlegging, aktiv brukermedvirkning og tverrfaglighet ( 1 ). Vi står overfor en stor utfordring når det...
Sigrid Hørven Wigers, Arnstein Finset
01.03.2007
Rehabilitation medicine includes all aspects of human life and requires goal-directed planning, active user participation and a multidisciplinary approach ( 1 ). We are facing a great challenge...
Sigrid Hørven Wigers
06.11.2008
Anderberg, UM Horwitz, EB. Fibromyalgi Årsaker og behandling. 207 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-28133-5 En spesialist i psykiatri og rehabiliteringsmedisin og en...
Sigrid Hørven Wigers
20.05.2002
Fibromyalgi er et hyppig forekommende kronisk smertesyndrom, med klar kvinneovervekt. Pasientene sliter med utbredte, vedvarende smerter av varierende intensitet og lokalisasjon, intens tretthet samt...