Nyttig om fibromyalgi og stress

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anderberg, UM

  Horwitz, EB.

  Fibromyalgi

  Årsaker og behandling. 207 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-02-28133-5

  En spesialist i psykiatri og rehabiliteringsmedisin og en danse- og fysioterapeut har skrevet lærebok om fibromyalgi. Begge har doktorgrad om lidelsen samt årelang pasienterfaring. Intensjonen er å spre allmennkunnskap om fibromyalgi slik at forebygging og hensiktsmessige behandlingstiltak kan iverksettes tidligst mulig. De henvender seg til et bredt publikum: Fibromyalgipasienter og deres nettverk, leger og annet helsepersonell, NAV, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Boken er anbefalt av Norsk Revmatikerforbund og Norges Fibromyalgi Forbund.

  Fremstillingen er delt i en årsaksdel og en behandlingsdel, og budskapet konkretiseres av gode pasienthistorier. I årsaksdelen beskrives fibromyalgi fra et stressperspektiv. Den avsluttes med en diskusjon om fibromyalgidiagnosen og konkrete råd til både pasienter, helsepersonell, NAV og pårørende. Behandlingsdelen omhandler terapiformer forfatterne har erfart fungerer: Fysioterapeutiske, medikamentelle, verbale – deriblant kognitiv atferdsterapi – og kunstneriske. Betydningen av bevegelse, kommunikasjon, grensesetting og prioritering er vektlagt. Et allmenngyldig kapittel om hvordan skape et bedre liv avslutter det hele. Flere terapiavsnitt inkluderer instruksjoner som muliggjør egenbehandling.

  Tittelen på den norske utgaven lover mer enn innholdet tilsier. Den svenske originaltittelen «Fibromyalgi – på grund av stress?» er mer presis. Fibromyalgi beskrives fra en biopsykososial forståelsesmodell der stress betraktes som både utløsende og vedlikeholdende faktor. Smerten anses som sentralnervøst betinget. Perifere årsaksmekanismer og deres behandlingsmessige konsekvenser (kondisjonstrening for eksempel) blir derfor lite belyst. Tilstanden beskrives som en sykdom der målrettet og individuelt tilpasset behandling gjør pasienten frisk over tid. Et befriende paradigme! Det uforståelige blir forståelig og behandlingstiltakene opplagte og logiske. I så måte fyller boken sin intensjon; den skaper forståelse, trygghet og håp og inspirerer til aktiv mestring! Den innehar et betydelig forebyggende potensial! Den er lettlest, også for allmennheten. I sin fremstilling er den så konkret at den kan fungere som hjelp til selvhjelp.

  Oversikt over aktuelle nettsteder og norske behandlingssteder er inkludert. De psykologiske aspektene er glimrende beskrevet. Det er også nødvendigheten av å se pasienten i et helhetlig perspektiv og å kombinere ulike behandlingsformer. Minuset er at enkelte avsnitt og illustrasjoner om biofysiologiske årsaksmekanismer er uklare. Angivelse av dagens kunnskapsbaserte behandlingsformer mangler. Til tross for alfabetisk litteraturliste, er kildehensvisningene så mangelfulle at det kan være vanskelig å vite om en påstand er dokumentert. Det er også betegnende at det oppgis lenker til norske akupunktører og hypnotisører, men ikke til terapeuter innen kognitiv terapi. Til tross for dette og enkelte andre unøyaktigheter og feil i teksten, er boken enestående i sitt slag. Den anbefales varmt som matnyttig lesing for alle som møter pasienter med, eller selv sliter med, stress, kronisk smerte eller fibromyalgi!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media