Usminket bulimi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Palmer, NW.

  Sulten på livet

  En historie om spiseforstyrrelser. 201 s. Oslo: Pax, 2008. Pris NOK 338

  ISBN 978-82-530-3145-3

  Å forstå er viktig for å kunne hjelpe, og forståelse forutsetter kunnskap. I denne boken beskriver forfatteren det følelsesmessige kaoset og de mest skamfulle og fornedrende overspisings- og renselsesprosedyrer som kjennetegner en bulimisk episode, og håper at dette vil skape bedre forståelse for spiseforstyrrelser hos både pårørende og helsepersonell. Gjennom fire tettskrevne hovedkapitler beskriver Nina W. Palmer tanker, følelser og atferd i perioder med intens sykdom, først og fremst i faser med bulimi.

  Å bruke egne tanker og erfaringer fra en sykdom som for mange er vanskelig å forstå, og samtidig skrive god litteratur, er utfordrende. En detaljert og inngående beskrivelse av det å leve med en spiseforstyrrelse, inkludert store overspisingsepisoder og renselsesprosesser med oppkast eller ekstrem fysisk aktivitet, kan bli både utflytende og uspiselig. Ikke bare er atferden kaotisk og grenseløs, det er også et tanke- og følelsesmessig kaos. I perioder balanserer forfatteren på grensen til det kaotiske og groteske, enkelte avsnitt kan oppleves vel fulle av detaljer og tunge å lese. Samtidig er det nettopp beskrivelsen av det følelsesmessige kaoset, manglende mestringsstrategier og sviktende selvtillit i bulimiske faser som er bokens styrke. Bulimi er en tilstand med mye skam, skam for å være og skam for å gjøre, og nettopp dette er det vanskelig for mange pasienter å få formidlet til helsepersonell, pårørende og venner. Mens anoreksi er synlig med sin tynnhet og mangel på matinntak, er overspising og renselse ved bulimi skjult for de fleste.

  I flere bøker basert på egenerfaring med sykdom blir ulike behandlingstilbuds styrker og svakheter drøftet. Dette er nærmest fraværende hos denne forfatteren, som i stedet formidler en klar opplevelse av at hun selv må gjøre en jobb for å endre på tanker og handlinger og våge å prøve nye ting. Boken vinner også på at forfatteren så tydelig understreker at dette er hennes historie, og at for andre som har hatt spiseforstyrrelse, vil erfaringene kunne være annerledes.

  For lesere som ønsker å forstå og hjelpe pasienter med spiseforstyrrelse, vil denne boken kunne bidra til økt kunnskap og bedre forståelse for skjulte og skambelagte sider av det å leve med en spiseforstyrrelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media