Selvåg E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Selvåg E

Selvåg E, Loeb M, Larsen TE, Thune P
10.06.1998
I 1989-93 ble det norske melanomprosjekt gjennomført, som et samarbeid mellom dermatologiske, kirurgiske, onkologiske og patologisk-anatomiske avdelinger ved universitetssykehusene i alle fem...
Selvåg E
20.11.1996
Sammendrag Vi analyserte data angående medikamentelle bivirkninger, slik de ble rapportert til Bivirkningsnemnda ved Statens helsetilsyn i tidsrommet 1970- 1993. I dette tidsrommet ble i alt 13000...
Selvåg E, Schneider M, Wereide K, Kveim M
20.08.1996
En kasuistikk Sammendrag Vi presenterer en 38-år gammel mann med en benign symmetrisk lipomatose av typen Launois-Bensaude. Fra sju års alder har han vært plaget av betydelig adipositas. Ved 30 års...
Selvåg E
20.03.1996
Sammendrag Diagnostiseringen av de ulike hårskaftforandringer har klinisk relevans, da de kan være uttrykk for underliggende metabolsk eller endokrin patologi eller være assosiert med annen sykdom...