Medikamentindusert fotosensibilisering i Norge

Selvåg E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Vi analyserte data angående medikamentelle bivirkninger, slik de ble rapportert til Bivirkningsnemnda ved Statens helsetilsyn i tidsrommet 1970- 1993. I dette tidsrommet ble i alt 13000 bivirkninger rapportert. Antall rapporter ble gjennomgått med spesielt henblikk på fotosensibiliserende hudreaksjoner. 799 rapporter involverte hudreaksjoner. 64 (8%) av disse hudreaksjonene var fotosensibiliseringer. Tetrasykliner, diuretika og antihypertensiver var medikamentene som hyppigst induserte en fotosensibilisering. I tillegg ble en rekke mer uvanlige medikamenter rapportert å kunne indusere denne bivirkningen. På bakgrunn av legemiddelforbruket diskuterer vi den faktiske risikoen for klinisk fotosensibilisering i Norge i dag.

Anbefalte artikler