Medikamentindusert fotosensibilisering i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi analyserte data angående medikamentelle bivirkninger, slik de ble rapportert til Bivirkningsnemnda ved Statenshelsetilsyn i tidsrommet 1970- 1993. I dette tidsrommet ble i alt 13000 bivirkninger rapportert. Antall rapporter blegjennomgått med spesielt henblikk på fotosensibiliserende hudreaksjoner. 799 rapporter involverte hudreaksjoner. 64(8%) av disse hudreaksjonene var fotosensibiliseringer. Tetrasykliner, diuretika og antihypertensiver var medikamentenesom hyppigst induserte en fotosensibilisering. I tillegg ble en rekke mer uvanlige medikamenter rapportert å kunneindusere denne bivirkningen. På bakgrunn av legemiddelforbruket diskuterer vi den faktiske risikoen for kliniskfotosensibilisering i Norge i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media