Strukturelle hårskaftabnormaliteter

Selvåg E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Diagnostiseringen av de ulike hårskaftforandringer har klinisk relevans, da de kan være uttrykk for underliggende metabolsk eller endokrin patologi eller være assosiert med annen sykdom. Mange av disse strukturelle forandringene presenterer seg som alopesi og skyldes forhøyet fragilitet i hårskaftet. Det gis en oversikt over noen av de vanligste hårskaftanomaliene med demonstrasjon av pasienter med trichorrhexis nodosa, pili torti, “ugreelige hår” og pili torti et canaliculi.

Anbefalte artikler