Benign symmetrisk lipomatose - Launois-Bensaudes syndrom

Selvåg E, Schneider M, Wereide K, Kveim M Om forfatterne
Artikkel

En kasuistikk

Sammendrag


Vi presenterer en 38-år gammel mann med en benign symmetrisk lipomatose av typen Launois-Bensaude. Fra sju års alder har han vært plaget av betydelig adipositas. Ved 30 års alder ble en hypogonadisme diagnostisert og behandlet. I løpet av årene utviklet han et Pickwick-syndrom med hypokapni og sekundær polycytemi. Som følge av dette utviklet det seg leggsår distalt på leggene og han gjennomgikk langvarig dermatologisk behandling ved Hudavdelingen, Ullevål sykehus. På grunn av en intertriginøs dermatitt i høyre lyske behandlet pasienten seg selv med kortikosteroidsalve tilsatt dekvalon. Han utviklet først en liten ulcerasjon på behandlingsstedet, som senere utviklet seg til en utbredt fettvevsnekrose. Det ble nødvendig med radikal eksisjon og plastikkirurgisk behandling.

Anbefalte artikler