Schiøtz HA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Schiøtz HA

Schiøtz HA
20.06.1999
Sammendrag En forenklet operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner er nylig utviklet i Sverige. Den oppfyller kriteriene for et minimalt invasivt inngrep og operasjonen gjøres vanligvis i...
Schiøtz HA
10.08.1997
Sammendrag Når det er indikasjon for operativ behandling av kvinner med stressinkontinens, vil en retropubisk standardoperasjon som kolposuspensjon ad modum Burch vanligvis gi vellykket resultat...
Schiøtz HA
20.01.1996
Sammendrag Postoperativ bakteriuri forekommer hyppig og er oftest relatert til bruk av kateter. Risiko for at asymptomatisk bakteriuri skal utvikle seg til symptomatisk infeksjon er ikke klarlagt. I...