Tensjonsfri vaginaltape - ny operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En forenklet operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner er nylig utviklet i Sverige. Den oppfyller kriterienefor et minimalt invasivt inngrep og operasjonen gjøres vanligvis i lokalanestesi. Metoden går ut på å plassere et båndav prolen som en slynge under urethra uten tensjon. Vår erfaring med de første 42 pasientene presenteres.

  Alle de 42 kvinner som ble operert i 1996 og 1997, gjennomgikk subjektiv og objektiv evaluering i 1998. Preoperativthadde alle stressinkontinens av betydelig grad. Oppfølgingstiden er 6-27 måneder, i gjennomsnitt 16 måneder.

  Inngrepet ble godt tolerert. Alle unntatt fire av pasientene ble utskrevet innen 24 timer. Av komplikasjoner var detto blæreperforasjoner som tilhelte spontant, ett tilfelle av hudinfeksjon, og i ett tilfelle måtte vaginalsåretrevideres pga. manglende tilheling. Det var ingen dype infeksjoner eller avstøtingsreaksjoner, og ingen fikkurgeinkontinens. Subjektivt ble 85,4% av pasientene kurert og 9,8% ble nesten bra og brukte ikke lenger beskyttelse.Objektivt vurdert ble 80,5% kurert og 12,2% > 90% bedret.

  Vår erfaring så langt er meget positiv. Inngrepet tolereres godt, har få komplikasjoner og selv om det ikke er gjortsammenliknende studier, synes resultatene å være på høyde med tradisjonelle metoder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media