Tensjonsfri vaginaltape - ny operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner

Schiøtz HA Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


En forenklet operasjonsmetode for stressinkontinens hos kvinner er nylig utviklet i Sverige. Den oppfyller kriteriene for et minimalt invasivt inngrep og operasjonen gjøres vanligvis i lokalanestesi. Metoden går ut på å plassere et bånd av prolen som en slynge under urethra uten tensjon. Vår erfaring med de første 42 pasientene presenteres.

Alle de 42 kvinner som ble operert i 1996 og 1997, gjennomgikk subjektiv og objektiv evaluering i 1998. Preoperativt hadde alle stressinkontinens av betydelig grad. Oppfølgingstiden er 6-27 måneder, i gjennomsnitt 16 måneder.

Inngrepet ble godt tolerert. Alle unntatt fire av pasientene ble utskrevet innen 24 timer. Av komplikasjoner var det to blæreperforasjoner som tilhelte spontant, ett tilfelle av hudinfeksjon, og i ett tilfelle måtte vaginalsåret revideres pga. manglende tilheling. Det var ingen dype infeksjoner eller avstøtingsreaksjoner, og ingen fikk urgeinkontinens. Subjektivt ble 85,4% av pasientene kurert og 9,8% ble nesten bra og brukte ikke lenger beskyttelse. Objektivt vurdert ble 80,5% kurert og 12,2% > 90% bedret.

Vår erfaring så langt er meget positiv. Inngrepet tolereres godt, har få komplikasjoner og selv om det ikke er gjort sammenliknende studier, synes resultatene å være på høyde med tradisjonelle metoder.

Anbefalte artikler