Periurethral injeksjonsbehandling ved stressinkontinens hos kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Når det er indikasjon for operativ behandling av kvinner med stressinkontinens, vil en retropubisk standardoperasjonsom kolposuspensjon ad modum Burch vanligvis gi vellykket resultat. Behandling av kvinner med stressinkontinens og lavturethralt lukketrykk kan imidlertid være meget vanskelig, idet standardoperasjonene relativt ofte er mislykket.

  Et behandlingsalternativ hos slike pasienter er periurethral injeksjon av en volumøkende substans. Slik behandlinger skånsom og har få komplikasjoner, men bør kun brukes i de tilfeller det ikke er hypermobilitet avblærehalsen/urethra. Artikkelen gir en oversikt over de vanligste teknikkene samt instruksjon i teknikken som anvenderautologt fettvev. To kasuistikker presenteres. Periurethral injeksjon kan brukes hos utvalgte kvinner medstressinkontinens og lavt urethratrykk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media