Periurethral injeksjonsbehandling ved stressinkontinens hos kvinner

Schiøtz HA Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Når det er indikasjon for operativ behandling av kvinner med stressinkontinens, vil en retropubisk standardoperasjon som kolposuspensjon ad modum Burch vanligvis gi vellykket resultat. Behandling av kvinner med stressinkontinens og lavt urethralt lukketrykk kan imidlertid være meget vanskelig, idet standardoperasjonene relativt ofte er mislykket.

Et behandlingsalternativ hos slike pasienter er periurethral injeksjon av en volumøkende substans. Slik behandling er skånsom og har få komplikasjoner, men bør kun brukes i de tilfeller det ikke er hypermobilitet av blærehalsen/urethra. Artikkelen gir en oversikt over de vanligste teknikkene samt instruksjon i teknikken som anvender autologt fettvev. To kasuistikker presenteres. Periurethral injeksjon kan brukes hos utvalgte kvinner med stressinkontinens og lavt urethratrykk.

Anbefalte artikler