Sager G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sager G

Strugstad E, Sager G
10.05.1998
Sammendrag Ved ulike modeller; så vel psykiske som sosiale og biologiske, har man forsøkt å forklare bakgrunnen for rusavhengighet. Denne artikkelen omtaler det mesolimbodopaminerge system i hjernen...
Ørbo A, Sager G
10.03.1997
Sammendrag Sammenhengen mellom steroide kvinnelige kjønnshormoner og gynekologisk cancer og mammacancer er stadig gjenstand for diskusjon. I denne artikkelen gis det en oversikt over nyere litteratur...
Sager G
30.10.1996
Nitter-kuren ble lansert for ca. 25 år siden av overlege Lorenz Nitter som da hadde arbeidet i en 20-årsperiode ved Det Norske Radiumhospital. Kuren ble opprinnelig definert som en støttebehandling...