Hvor farlig er bruk av kvinnelige steroidhormoner?

Ørbo A, Sager G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sammenhengen mellom steroide kvinnelige kjønnshormoner og gynekologisk cancer og mammacancer er stadig gjenstand for diskusjon. I denne artikkelen gis det en oversikt over nyere litteratur med henblikk på kreftrisiko ved p-pillebruk og hormonsubstitusjon for klimakteriell behandling. Langvarig bruk av hormonsubstitusjon ser ut til å øke risikoen for mammacancer. Gitt alene øker østrogener risikoen for å utvikle endometriecancer, men gitt sammen med gestagener er det ingen økt risiko i forhold til kvinner som ikke har brukt hormoner. P-piller reduserer risikoen for endometriecancer og ovarialcancer, men øker risikoen for mammacancer. Det er også en mulig sammenheng mellom p-pillebruk og cervixcancer. Det er imidlertid viktig å være klar over at mange av resultatene er basert på bruk av tidligere typer p-piller og av hormonpreparater som ikke har vært brukt i Norge.

Anbefalte artikler