Mekanismer bak rusavhengighet

Strugstad E, Sager G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved ulike modeller; så vel psykiske som sosiale og biologiske, har man forsøkt å forklare bakgrunnen for rusavhengighet. Denne artikkelen omtaler det mesolimbodopaminerge system i hjernen, som normalt medierer forsterkende effekter på prioritering av visse typer atferd. Felles for de fleste avhengighetsdannende stoffer er at de øker det ekstracellulære nivået av dopamin i nucleus accumbens i dette systemet. Dette gjelder kokain, amfetamin, ecstacy og nikotin, opiater og etanol samt cannabinoider. Det er imidlertid usikkert om LSD har noen virkning på dette dopaminnivået. Miljørelaterte stimuli, som tidligere har vært assosiert med inntak av rusmidler, vil også kunne gi dopaminstigning i nucleus accumbens. Det mesolimbodopaminerge systemet antas å ha betydning for utvikling av psykisk avhengighet. Denne artikkelen omtaler også grunnlaget for fysisk avhengighet. Utviklingen innen den biologiske forskningen har gått raskt og har de siste årene gitt økt innsikt i neurobiologiske mekanismer for rusavhengighet.

Anbefalte artikler