Mitralklaffeplastikk

Saatvedt K, Haaverstad R, Karevold A, Hagen OM, Drogset JO, Gunnes S, Levang O Walle Om forfatterne
Artikkel

Et 12-årsmateriale

Sammendrag


Fra 1983 til 1995 ble det hos 46 pasienter utført mitralklaffeplastikk ved Hjerteklinikken St. Elisabeth/Regionsykehuset i Trondheim. 20 av pasientene var kvinner. Hos 15 (33%) ble det samtidig utført koronar kirurgi og hos 12 (26%) aortaventilimplantasjon. Preoperativt var 40 (87%) av pasientene klassifisert i NYHA-gruppene III-IV. Etiologi var iskemi i 40%, reumatisk lidelse i 10% og annen eller ukjent i 50% av tilfellene. Kommissurotomi ble utført hos ni pasienter, hos de resterende 37 pasientene ble det benyttet forskjellige teknikker på insuffisiente ostier.

Intraoperativt ble mitralklaffen testet med saltvannsinjeksjoner og de siste årene også med transøsofageal ekkokardiografi etter frakobling fra hjerte-lunge-maskin.

Tidlig og sen mortalitet var henholdsvis 6,7% (tre pasienter) og 21% (ni pasienter). Ved kontroll innen ett år etter operasjonen var kun én av pasientene i NYHA-gruppe III (ingen i gruppe IV).

Mitralplastikk gir god funksjonell bedring. Prosedyren kan utføres med lav mortalitet og morbiditet.

Anbefalte artikler