Autoimmun hepatitt - en sjelden årsak til forhøyede transaminaser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Autoimmun hepatitt er en sjeldent forekommende kronisk leversykdom av ukjent genese. Insidens og prevalenstall fraopptaksområdet til Sentralsykehuset i Akershus er presentert i en annen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet. Somved andre autoimmune lidelser rammes kvinner oftere enn menn (2-3 : 1). Sykdommen starter vanligvis snikendemed ukarakteristisk tretthet og uvelhet, og innfallsporten til diagnosen vil ofte være tilfeldig påviste vedvarendeforhøyede ASAT/ALAT-verdier, ikke sjelden over ti ganger referanseverdien. I en firedel av tilfellene likner deninitiale presentasjonen en akutt viral hepatitt.

  Vi presenterer to tilfeller av autoimmun hepatitt der diagnosen ble stilt i avansert stadium med cirrhose- ogoesophagusvariceutvikling. For begge pasienters vedkommende ble de første kliniske symptomer oppfattet som akutt viralhepatitt ervervet under ferieopphold i middelhavsområdet. Betydningen av å bekrefte klinisk mistanke om virushepatittserologisk understrekes, likeledes nødvendigheten av grundig klinisk undersøkelse med tanke på leverstigmata vedvedvarende forhøyede leverprøver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media