Autoimmun hepatitt - en sjelden årsak til forhøyede transaminaser

Berdal J-E, Rydning A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Autoimmun hepatitt er en sjeldent forekommende kronisk leversykdom av ukjent genese. Insidens og prevalenstall fra opptaksområdet til Sentralsykehuset i Akershus er presentert i en annen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet. Som ved andre autoimmune lidelser rammes kvinner oftere enn menn (2-3 : 1). Sykdommen starter vanligvis snikende med ukarakteristisk tretthet og uvelhet, og innfallsporten til diagnosen vil ofte være tilfeldig påviste vedvarende forhøyede ASAT/ALAT-verdier, ikke sjelden over ti ganger referanseverdien. I en firedel av tilfellene likner den initiale presentasjonen en akutt viral hepatitt.

Vi presenterer to tilfeller av autoimmun hepatitt der diagnosen ble stilt i avansert stadium med cirrhose- og oesophagusvariceutvikling. For begge pasienters vedkommende ble de første kliniske symptomer oppfattet som akutt viral hepatitt ervervet under ferieopphold i middelhavsområdet. Betydningen av å bekrefte klinisk mistanke om virushepatitt serologisk understrekes, likeledes nødvendigheten av grundig klinisk undersøkelse med tanke på leverstigmata ved vedvarende forhøyede leverprøver.

Anbefalte artikler