Invaginasjon hos barn

Rydning A, Søreide JA, Berget M, Hylland A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Invaginasjon er den hyppigste årsak til tarmobstruksjon hos småbarn, men er likevel en relativt sjelden tilstand. Kliniske symptomer og tegn kan være vanskelige å tolke, noe som kan føre til forsinket diagnose og behandling.

Denne retrospektive studien inkluderer 79 barn (76% gutter og 24% jenter) (median alder 7,5 måneder) som ble diagnostisert med 83 invaginasjonsepisoder ved Sentralsjukehuset i Rogaland 1980-90. Den årlige insidens av invaginasjon hos barn var to per 1000 levendefødte barn i denne tidsperioden.

Tentativ innleggelsesdiagnose var korrekt hos 1/3 av barna. Ikke-operativ behandling ble forsøkt hos 70 pasienter (89%), og hos om lag 2/3 av disse var denne behandlingen tilstrekkelig. Hos 33 pasienter (42%) ble det funnet indikasjon for laparotomi. Vi observerte ingen alvorlige komplikasjoner og hadde ingen dødsfall relatert til diagnostikk og behandling.

Invaginasjon hos barn representerer diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer både for allmennleger og sykehusleger med ulike spesialiteter. Et samarbeid mellom involverte avdelinger muliggjør gode behandlingsresultater i et sentralsykehus uten egen formell barnekirurgisk kompetanse.

Anbefalte artikler