Rune Wiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital

og

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Han har bidratt med idé, utforming av studien, tolkning av data, veiledning, litteratursøk, revisjon og godkjenning av manus.

Rune Wiseth er klinikksjef og professor i hjerte- og karsykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt forelesningshonorar fra AstraZeneca AS og Boehringer Ingelheim.

 

Julie Synnøve Arnesen og Knut Henrik Strøm har bidratt i like stor grad til denne artikkelen.

Artikler av Rune Wiseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media