Rune Wiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Wiseth

Julie Synnøve Arnesen, Knut Henrik Strøm, Kaare Harald Bønaa, Rune Wiseth
18.11.2019
In myocardial infarction with ST-segment elevation, rapid reperfusion of the occluded coronary artery is important to reduce myocardial damage. The benefit of reperfusion therapy is greatest when it...
Julie Synnøve Arnesen, Knut Henrik Strøm, Kaare Harald Bønaa, Rune Wiseth
18.11.2019
Ved hjerteinfarkt med ST-elevasjon er rask reperfusjon av den okkluderte koronararterien viktig for å redusere skaden på myokard. Nytten av reperfusjonsbehandling er størst når den gis innen 2–3...
Helge Ose Velle, Kristian Kolnes, Geir Høgalmen, Lars Petter Gudim, Rune Wiseth, Olaf Rødevand
09.10.2008
Invasiv koronar angiografi gir eit nøyaktig bilete av koronartreet og har lenge vore gullstandard for påvising og kvantitering av koronare stenosar. I 2005 blei det utført 28 031 invasive koronare...
Rune Wiseth
14.02.2008
Nguyen, TN Hu, D Kim, M-H et al Management of complex cardiovascular problems The evidence-based medicine approach. 3. utg. 464 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Futura, 2007. Pris GBP 40 ISBN 978 - 1-...
Rune Wiseth
19.11.2009
Hildebrandt, PR Gustafsson, F Hjertesvigt i klinisk praksis 264 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 328 ISBN 978-87-628-0384-8 Store fremskritt i behandlingen av hjertesvikt...
Rune Wiseth
05.01.2006
Utviklingen innen ultralyd har revolusjonert kardiologisk diagnostikk. Foto NTNU Det har vært store fremskritt i diagnostikk og behandling av hjertesykdommer de siste 25 år. Flere pasienter behandles...
Terje K. Steigen, Rune Wiseth, Jan Erik Nordrehaug
04.03.2004
Akutte koronarsyndromer skyldes nesten alltid trombedanning i allerede aterosklerotiske koronararterier ( 1 ). Dette medfører redusert blodgjennomstrømming til myokard, og hjerteinfarkt kan bli...
Rigmor Myran, Jan V. Jørgensen, Rune Wiseth
04.11.2004
Kronisk refraktær angina pectoris er en tilstand hvor symptomer på koronar iskemi ikke kan behandles tilfredsstillende med en kombinasjon av medikamenter og revaskularisering ( 1 ). En undersøkelse...
Rune Wiseth
05.02.2004
Det er ingen klar motsetning mellom behovet for spissfunksjoner og helhetlig behandling. Tidsskriftet starter ny artikkelserie om hjertesykdommer I de senere år har det vært store fremskritt innen...
Sigrun Halvorsen, Kurt I. Myhre, Terje Steigen, Jan Erik Nordrehaug, Torstein Gundersen, Rune Wiseth
23.01.2003
Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig gjenåpning av den tilstoppede koronararterien viktig for pasientens prognose ( 1 ). Intravenøs trombolytisk behandling har lenge vært standardbehandling...
Anders Hovland*, Kari Jønland, Rune Wiseth
12.06.2003
Forekomsten av hjertesykdom øker med alderen, og andelen av eldre i befolkningen stiger. Sterkere ønsker om avansert behandling også blant eldre, kombinert med kunnskap om nye behandlingsmuligheter...
Rune Wiseth
20.10.2001
Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig reperfusjon av den okkluderte koronararterie vesentlig for pasientens prognose (1). Intravenøs trombolytisk behandling har lenge vært standardbehandling...
Alexander Wahba, Frode Flobak, Tor Ivar Stakkevold, Olav M. Sellevold, Guri Greiff, Rune Wiseth
03.01.2008
Gode kliniske rutiner er avgjørende for tidlig diagnostisering av sjeldne komplikasjoner ved akutt hjertesykdom. En nyoppstått bilyd etter et akutt hjerteinfarkt er et alvorlig funn, og sykehistorien...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
A man in his 50s without a previous history of heart disease was hospitalised with acute myocardial infarction. The course was complicated and required sophisticated treatment. The patient was...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
A man in his 50s without a previous history of heart disease was hospitalised with acute myocardial infarction. The course was complicated and required sophisticated treatment. Myocardial infarction...
Rune Wiseth
03.03.2005
Det var ikke tanker om hjertetransplantasjon eller stamcelleforskning, helseadministrasjon eller legeforening som opptok 18-åringen fra Orkdal da han begynte å studere medisin i 1953. Kolbjørn...
Rune Wiseth
25.08.2005
Truls Myrmel & Stig Eggen Hermansen gir viktige kommentarer til artikler om kardiogent sjokk i Tidsskriftet nr. 10/2005 og nr. 11/2005. I sitt innlegg tar de opp to forhold: Kirurgisk...
Rune Wiseth
02.12.2010
Thelle, Dag Løchen, Maja-Lisa Kaotiske hjerter Atrieflimmer, en moderne epidemi. 225 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-40543-1 To epidemiologer – begge med...
Rune Wiseth
26.08.2010
Myerson, SG Choudhury, RP Mitchell, AR Emergencies in cardiology 2. utg. 456 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 22 ISBN 978- 0-19-955438-6 Denne utgivelsen inngår i en serie...
Rune Wiseth
17.04.2012
Myat, Aung Haldar, Shouvik Redwood, Simon Challenging concepts in cardiovascular medicine A case-based approach with expert commentary. 260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris...