Rune Sandbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Sandbu

Randi Størdal Lund, Jens Kristoffer Hertel, Rune Sandbu, Jøran Hjelmesæth
09.11.2020
Bariatric surgery is a common procedure at Norwegian hospitals nowadays, with just under 3000 such operations performed annually; almost 2000 in the public health service and 1000 in the private...
Jøran Hjelmesæth, Jens Kristoffer Hertel, Ane Hjetland Holt, Beate Benestad, Lars Thomas Seeberg, Morten Lindberg, Erling Halvorsen, Pétur Benedikt Júlíusson, Rune Sandbu, Samira Lekhal
09.11.2020
Morbid obesity in adolescents is associated with an increased risk of comorbidities, including non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes, cardiovascular disease, mental illness, and morbid...
Jøran Hjelmesæth, Jens Kristoffer Hertel, Ane Hjetland Holt, Beate Benestad, Lars Thomas Seeberg, Morten Lindberg, Erling Halvorsen, Pétur Benedikt Júlíusson, Rune Sandbu, Samira Lekhal
09.11.2020
Sykelig overvekt hos ungdom er assosiert med økt risiko for følgesykdommer som ikke-alkoholisk fettleversykdom, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom, sykelig overvekt i voksen alder...
Randi Størdal Lund, Jens Kristoffer Hertel, Rune Sandbu, Jøran Hjelmesæth
09.11.2020
Vektreduserende kirurgi har blitt et vanlig inngrep ved norske sykehus. Årlig utføres nå i underkant av 3 000 operasjoner, litt under 2 000 i offentlig helsetjeneste og 1 000 i privat helsetjeneste...
Rune Sandbu, Marius Svanevik
18.06.2019
God klinisk praksis bør være kunnskapsbasert og er avhengig av store offentlige aktører. Omkring årtusenskiftet ble det sjelden utført fedmekirurgi i Norge. Under 50 pasienter i året fikk tilbud om...
Jøran Hjelmesæth, Dag Hofsø, Martin Handeland, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu
20.09.2007
Vektreduserende kirurgi kan være god behandling for sykelig fedme, men kan også medføre alvorlige komplikasjoner. Siden mellom 50 000 og 100 000 nordmenn kan være sykelige fete, er det klart at de...
Rune Sandbu
12.03.2009
Sykelig overvekt er vanlig i dagens befolkning, og overvektsrelatert sykelighet er en av de mest negative faktorene for folkehelsen. Denne innsikten har preget satsingen innen helsevesenet de siste...
Gudjon L. Gunnarson, Jan K. Frøyen, Rune Sandbu, Jørn Bo Thomsen, Jøran Hjelmesæth
16.06.2015
Weight-loss surgery (bariatric surgery) has become more common, and around 3 000 individuals undergo such surgery in Norway each year ( 1 , 2 ). Quality of life and obesity-related health problems...
Jøran Hjelmesæth, Rune Sandbu
23.09.2010
Nasjonale retningslinjer skal sikre alle sykelig overvektige lik rett til prioritert helsehjelp, utredning og behandling. Det offentlige og det private behandlingstilbudet er blitt betydelig utvidet...
Martin Handeland, Rune Sandbu, Jøran Hjelmesæth
04.03.2011
De fleste ungdommer med alvorlig fedme får vedvarende eller økende fedme i voksen alder. Tilstanden er forbundet med redusert livskvalitet og depressive symptomer, samt økt risiko for følgesykdommer...
Dag Hofsø, Erlend T. Aasheim, Torgeir T. Søvik, Gunn Signe Jakobsen, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu, Alf Tore Aas, Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth
04.10.2011
I 2004 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å etablere behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 40 kg/m² eller BMI ≥ 35 kg/m² med en eller...
Gudjon L. Gunnarson, Jan K. Frøyen, Rune Sandbu, Jørn Bo Thomsen, Jøran Hjelmesæth
16.06.2015
Kirurgisk vektreduserende behandling (bariatrisk kirurgi) har økt i omfang, og omtrent 3 000 mennesker blir årlig fedmeoperert i Norge ( 1 , 2 ). Livskvalitet og fedmerelaterte følgesykdommer bedres...