Rune Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: rune.kvale@fhi.no

Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling

Folkehelseinstituttet, Bergen

og

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

Haukeland universitetssjukehus

Han har bidratt med idé og design, analyser av data, tolking av resultater, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Rune Kvåle er ph.d., spesialist i onkologi og overlege.

Artikler av Rune Kvåle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media