Rune Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Kvåle

Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
27.01.2021
Cardiovascular disease and cancer have been described as possible risk factors for serious illness and death as a result of COVID-19 ( 1 , 2 ). In addition to comorbidities, previously published...
Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
29.12.2020
Hjerte- og karsykdommer og kreft har tidligere vært beskrevet som mulige risikofaktorer for alvorlig sykdom og død grunnet covid-19 ( 1 , 2 ). I tillegg til komorbiditet har tidligere publiserte...
Steinar Tretli, Rune Kvåle, Eivor Hernes
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 22/2008 hevder T.E.B. Johansen & C. Berg at dagens behandling av prostatakreft gir et netto tap av ca. 1 025 norske pasientleveår for hver årgang behandlede ( 1 ). I studien...
Rune Kvåle, Elin Skarre, Andreas Tønne, Anne E. Kyrdalen, Jarle Norstein, Anders Angelsen, Rolf Wahlqvist, Sophie D. Fosså
23.03.2006
Prostatakreft er den hyppigste kreftform blant menn i Norge, med over 3 000 nye tilfeller per år ( 1 ). I 2003 ble prostatakreft registrert som underliggende dødsårsak hos 1 070 menn. En stadig...