Rune Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Kvåle

Steinar Tretli, Rune Kvåle, Eivor Hernes
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 22/2008 hevder T.E.B. Johansen & C. Berg at dagens behandling av prostatakreft gir et netto tap av ca. 1 025 norske pasientleveår for hver årgang behandlede ( 1 ). I studien...
Rune Kvåle, Elin Skarre, Andreas Tønne, Anne E. Kyrdalen, Jarle Norstein, Anders Angelsen, Rolf Wahlqvist, Sophie D. Fosså
23.03.2006
Prostatakreft er den hyppigste kreftform blant menn i Norge, med over 3 000 nye tilfeller per år ( 1 ). I 2003 ble prostatakreft registrert som underliggende dødsårsak hos 1 070 menn. En stadig...