Rune Haaverstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Haaverstad

Rune Haaverstad, Venny Lise Kvalheim, Terje Aass, Leidulf Segadal, Knut Sverre Andersen, Per K. Rønnevik, Hans Halvor Bjørnstad
24.06.2019
Peder Martin Kvitting døde etter lengre tids sykdom 2. mars 2019, 68 år gammel. Peder startet medisinstudiet i Madrid og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1977. Etter...
Rune Haaverstad, Stein Koldsland, Ole Magnus Hagen, Steinar Kiil, Oliver Meyerdierks, Ottar Arild Bjerkeset, Beate Viddal
30.03.2017
Nils Olav Neverdal døde av en plutselig oppstått sykdom 25. januar 2017, nær 51 år gammel. Han ble født i Sverige, men vokste opp i Norge. Han hadde et nært forhold til sin danske familiehistorie,...
Inge Glambek, Torben Wisborg, Alexander Wahba, Christine Gaarder, Rune Haaverstad, Henrik Aamodt, Thomas Geisner, Pål Aksel Næss
02.02.2017
Ottestad og medarbeidere foreslår, som Norsk Anestesiologisk Forening, prehospital torakotomi ved traumatisk hjertestans på gitte indikasjoner i Tidsskriftet nr. 23/2016 ( 1 , 2 ). Norsk kirurgisk...
Hans Olav Kjøs, Tora M. Zimmer Lande, Ulrika Eriksson, Dag Nordhaug, Asbjørn Karevold, Rune Haaverstad
31.05.2007
I Norge er skader viktigste dødsårsak for personer under 45 år ( 1 ). St. Olavs Hospital er et tredjelinje traumesenter som mottar hardt skadede pasienter fra hele Midt-Norge. Siden 2004 er det...
Rune Haaverstad, Jan L. Svennevig
05.01.2006
I Norge ble thoraxkirurgi egen spesialitet i 1950. Først i 1981 ble en felles forening for thorax- og karkirurgi dannet, og i 1986 ble Norsk Thoraxkirurgisk Forening etablert. Ikke-kardial...
Rune Haaverstad, Truls Myrmel
10.08.2006
For å oppnå bedre resultater ved kirurgi av lungekreft må håndteringen av pasientgruppen organiseres bedre I Norge rammer lungekreft om lag 2 000 personer årlig, vanligvis i aldersgruppen over 40 år...
Rune Haaverstad, Colin Hilton, Leslie Hamilton
18.03.2004
Avsløringene av den høye dødeligheten etter barnehjertekirurgi ved Bristol Royal Infirmary i perioden 1988 – 95 medførte enorm oppmerksomhet. Den offentlige undersøkelseskommisjonen nøyde seg ikke...
Alexander Wahba, Ole Tjomsland, Rune Haaverstad, Asbjørn Karevold
28.02.2002
Tabell 1 Arterielle graft til koronarkirurgi Stilket graft Venstre a. mammaria Høyre a. mammaria Høyre a. gastroepiploica Frie graft A. radialis A. epigastrica inferior I denne artikkelen presenteres...
Johannes Soma, Arne Z. Henriksen, Trond Viset, Rune Haaverstad
01.07.2004
En 34 år gammel mann ble innlagt i sykehus etter å ha vært plaget med slapphet i åtte uker. Det er uklart om han hadde feber i denne perioden. Fire uker før...
Jan L. Svennevig, Leidulf Segadal, Rune Haaverstad
07.01.2011
In 1994, the Norwegian Association for Cardiothoracic Surgery established a countrywide register for all heart surgery in Norway. The register contains information about types of operation, risk...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
IVDUs are particularly prone to infectious endocarditis, with a lifetime incidence of 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Among the estimated 8 200 to 11 500 IVDUs living in Norway ( 3 ), there are indications of an...
Harald Hjelde, Stein Sundstrøm, Asbjørn Ødegård, Staal Hatlinghus, Anne Britt Abusland, Rune Haaverstad
14.01.2010
Lungekreft er den kreftform som forårsaker flest dødsfall i den vestlige verden. I Norge er det ca. 2 500 nye tilfeller av primær lungekreft per år ( 1 ), og andelen som blir operert var inntil for...
Jan L. Svennevig, Leidulf Segadal, Rune Haaverstad
07.01.2011
Norsk thoraxkirurgisk forening etablerte i 1994 et landsdekkende register for all hjertekirurgi i Norge. Registeret inneholder opplysninger om operasjonstyper, risikofaktorer, komplikasjoner og 30-...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
Pasienter som injiserer medikamenter og illegale rusmidler er ekstra utsatt for infeksiøs endokarditt, med en livstidsinsidens på 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Det antas at det er mellom 8 200 og 11 500...