Roy M. Bremnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roy M. Bremnes

Roy M. Bremnes
23.03.2006
Nakamura, Robert M. Grody, Wayne W. Wu, James T. Nagle, Raymond B. Cancer diagnostics Current and future trends. 487 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2004. Pris USD 145 ISBN 1-58829-167-7 Et...
Roy M. Bremnes, Christian von Plessen, Stein Sundstrøm
10.08.2006
Optimal utredning, korrekt behandling og nye behandlingsstrategier kan gi bedre resultater ved lungekreft. Oppdaterte faglige retningslinjer er nødvendig. Lungekreft er i all hovedsak en selvpåført...
Terje Risberg, Roy M. Bremnes, Andrew Vickers, Erik A. Wist, Stein Kaasa
06.03.2003
Årsaken til at kreftpasienter benytter seg av behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig dokumentert, alternative terapier, er ikke kjent. En viktig grunn kan være at den etablerte medisinen ikke...
Anders Vik, Nina Helbekkmo, Roy M. Bremnes
20.01.2002
Basert på artikkel publisert i Anticancer Research (9) Non-Hodgkins lymfom er ei heterogen gruppe av lymfoproliferative lidingar der manifestasjonsform og respons på behandling varierer (1). I Noreg...
Roy M. Bremnes, Ulf Aasebø
30.09.2002
Lungekreft er en livsstilsykdom og et betydelig helseproblem. Sykdommen tar langt flere liv enn noen annen kreftsykdom. I USA dør flere mennesker av lungekreft enn av bryst-, prostata-, tykktarms- og...