Tromboemboliske sykdommer hos barn

Holmström H, Rootwelt T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tromboemboliske sykdommer finnes sjelden hos barn, men forekomsten øker, som uttrykk for mer komplisert og intensiv medisinsk behandling. I de siste årene har man fått økt kunnskap om trombofile tilstander, som nå er i ferd med å utvikles til et eget fagfelt. Dokumentasjonen for behandling av tromboemboliske sykdommer er i hovedsak basert på studier hos voksne. Det finnes en rekke kasuistikker som beskriver forskjellige behandlingsregimer hos barn, men få systematiske studier. Vi har gått igjennom litteraturen, og presenterer en oversikt over utløsende årsaker, forslag til behandlingsstrategi og medikamentdoseringer for barn med tromboemboliske sykdommer. Utredning for trombofili bør gjøres på vid indikasjon, og mye taler for at barn bør sikres samme grad av beskyttelse som voksne i høyrisikosituasjoner. Moderne behandlingsprinsipper for voksne bør i økende grad kunne brukes også innen barnemedisin.

Anbefalte artikler