Tromboemboliske sykdommer hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tromboemboliske sykdommer finnes sjelden hos barn, men forekomsten øker, som uttrykk for mer komplisert og intensivmedisinsk behandling. I de siste årene har man fått økt kunnskap om trombofile tilstander, som nå er i ferd med åutvikles til et eget fagfelt. Dokumentasjonen for behandling av tromboemboliske sykdommer er i hovedsak basert påstudier hos voksne. Det finnes en rekke kasuistikker som beskriver forskjellige behandlingsregimer hos barn, men fåsystematiske studier. Vi har gått igjennom litteraturen, og presenterer en oversikt over utløsende årsaker, forslag tilbehandlingsstrategi og medikamentdoseringer for barn med tromboemboliske sykdommer. Utredning for trombofili bør gjørespå vid indikasjon, og mye taler for at barn bør sikres samme grad av beskyttelse som voksne i høyrisikosituasjoner.Moderne behandlingsprinsipper for voksne bør i økende grad kunne brukes også innen barnemedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media