Rolf Haagensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : haarol@online.no

Medisinsk overvåkning

Akershus universitetssykehus

Rolf Haagensen har bidratt med idé, utforming/design, innsamling, analyse og tolkning av data, utarbeiding og revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Rolf Haagensen er spesialist i anestesiologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Rolf Haagensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media