Rolf Haagensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Haagensen

Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Haldor Husby, Jan-Erik Berdal
09.06.2021
Akershus University Hospital, which functions as an emergency hospital for approximately 560 000 people, established a medical intermediate care unit in 2013. The unit treats patients who need...
Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Haldor Husby, Jan-Erik Berdal
03.06.2021
Akershus universitetssykehus, som har akuttsykehusfunksjon for ca. 560 000 mennesker, etablerte i 2013 en medisinsk overvåkningsavdeling. Avdelingen behandler pasienter som trenger overvåkning eller...
Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Jan-Erik Berdal
08.05.2018
Patients who need monitoring or treatment beyond what can be provided in normal wards, but do not require the resources of the intensive care unit, are often referred to as intermediate-care patients...
Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Jan-Erik Berdal
08.05.2018
Pasienter som trenger overvåkning eller behandling utover det som kan tilbys på sengeposter, men som ikke trenger intensivavdelingens ressurser, omtales ofte som intermediærpasienter. En aldrende...
Rolf Haagensen, Nils Smith-Erichsen
20.11.2008
I intensivavsnitt behandles de sykeste eller alvorligst skadede pasientene, ofte er det livstruende organsvikt. Behandlingen er komplisert, den gjennomføres som et samarbeid mellom flere spesialister...
Rolf Haagensen, Karl-Åke Sjøborg, Anders Rossing, Henry Ingilæ, Lars Markengbakken, Petter Andreas Steen
30.03.2001
330-skvadronen avdeling Banak, lokalisert til Lakselv i Finnmark, har som sin primære oppgave å gjennomføre søk og redningsoppdrag i Nord-Troms, Finnmark og Barentshavet. Denne virksomheten er...
Rolf Haagensen, Bjørn Jamtli*, Harald Moen, Olav Stokland
28.02.2001
Intensivmedisin er kostbart først og fremst fordi det er personellkrevende, men også fordi det benyttes dyre behandlingsmetoder som krever avansert medisinsk-teknisk utstyr. Det blir flere eldre og...
Rolf Haagensen, Bjørn Jamtli*, Harald Moen, Olav Stokland
28.02.2001
Intensivavdelinger behandler sykehusets aller sykeste og mest skadede pasienter som andre avdelinger ikke kan ta seg av. Behandlingen er komplisert, den involverer mange og behovet for utstyr er...