Roar Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Johnsen

Roar Johnsen, Nils Fleten
01.03.2007
Mer og bedre dialog vil kunne bedre pasientenes utbytte, redusere forekomst av feilbehandling, øke tilfredshet hos pasienter og helsepersonell til lavere kostnader I dette nummer av Tidsskriftet...
Betty Pettersen, Roar Johnsen
01.03.2007
Myndighetene ønsker å utvikle sammenhengende helsetjenester for brukerne, basert på samhandling innad i og mellom nivåene ( 1 ). Dette gjenspeiles i at et søk med ordene «samhandling og...
Helge Garåsen, Jon Magnussen, Rolf Windspoll, Roar Johnsen
31.01.2008
Det har skjedd en betydelig vekst i utgiftene til både sykehusbehandling og kommunale omsorgstjenester de siste ti årene ( 1 ). Kostnadene til kommunale hjemmetjenester og sykehjem økte med 131 % i...
Arne Nordøy, Helge Stalsberg, Toralf Hasvold,, Bjørn Straume, Ivar Aaraas, Roar Johnsen, Jann Gamnes, Knut Holtedahl
23.03.2006
Anders Forsdahl, professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø, døde 9.2. 2006. Anders var født i 1930 og kom til universitetet i 1973 etter å ha vært distriktslege i Sør-Varanger i...
Svein Arthur Jensen, Torbjørn Øien, Geir Jacobsen, Roar Johnsen
18.12.2003
Fastlegen ordinerer medikamenter og vurderer tiltak på bakgrunn av medikamentkortet i pasientens journal, mens hjemmesykepleien administrerer medikamenter på bakgrunn av utskrift fra...
Steinar Krokstad, Roar Johnsen, Steinar Westin
10.06.2002
Uførepensjonen er et sentralt element i velferdsstatens sosiale sikkerhetsnett ved sykdom (1). Historisk sett har ordningen uten tvil hatt positive sosiale effekter i befolkningen (2). Insidensen og...
Roar Johnsen
07.06.2016
Næss, Øyvind Bakketeig, Leiv S. History of epidemiology in Norway 114 s, tab, ill. Trondheim: Norsk forening for epidemiologi, 2015. Pris Gratis ISSN 0803-2491 En nestor og en aktiv representant fra...
Aleksander Nørgaard, Roar Johnsen, Gudmund Marhaug
24.05.2016
I 2012 var det ved 14 % av alle somatiske pasientopphold i Norge minst én pasientskade som førte til behov for tiltak eller forlenget sykehusopphold eller hadde alvorligere konsekvenser for pasienten...
Reidun Førde, Roar Johnsen, Olav Helge Førde
30.04.2000
Rutinane blei endra for å hindre at dette kunne hende om att. Feilen kunne blitt forklart på ein for alle aktørane lukkeleg måte, familien inkludert, men då hadde samme hending kunne skje på nytt...
Helge Garåsen, Roar Johnsen
04.05.2005
Ved alle norske sykehus har det de siste årene vært et økende antall innleggelser av de eldste eldre og en betydelig synkende gjennomsnittlig liggetid i de fleste aldersgrupper, med unntak av dem...