Reidar Bjørnerheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Bjørnerheim

Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
17.04.2018
Atrial fibrillation is a common condition, with a prevalence of 3.2 % in those over 20 years of age ( 1 ). The condition is associated with increased morbidity and mortality, and the risk of stroke...
Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
17.04.2018
Atrieflimmer er en vanlig tilstand, med en forekomst hos dem over 20 år på 3,2 % ( 1 ). Tilstanden er forbundet med økt morbiditet og mortalitet, og risikoen for hjerneslag er 4...
Niels Gunnar Juel, Jens Ivar Brox, Kjersti Thingnæs, Reidar Bjørnerheim, Pia Bryde, Karen Villersø, Svend Aakhus
04.12.2008
I en norsk referansepopulasjon angir 85 % plager fra muskel- og skjelettsystemet, 50 % plager fra nakke eller skulder og 20 % fra arm eller hånd siste år ( 1 ). Prevalensen for skuldersmerter er...
Reidar Bjørnerheim
03.06.2004
Heger, Joel H. Niemann, James T. Criley, J. Michael Cardiology 5. utg. 297 s, tab, ill. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. Pris USD 18 ISBN 0-7817-4498-9 Denne enkelt utstyrte...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Reidar Bjørnerheim, Nils-Einar Kløw, Alf Jonassen, Arild Mangschau
19.05.2005
Akutt reperfusjonsterapi har ført til betydelig reduksjon av sykelighet og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt de siste 15 årene ( 1 ). Forekomsten av kardiogent sjokk har likevel vært tilnærmet...