Reidar Bjørnerheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Reidar Bjørnerheim er dr.med., spesialist i hjertesykdommer og seksjonleder/overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Reidar Bjørnerheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media