Redaksjonen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Redaksjonen

Redaksjonen
03.05.2007
Vancouver-reglene inneholder bestemmelser som hvem som skal og hvem som ikke skal inngå i forfatterlisten til vitenskapelige artikler ( 1 ). Redaksjonen overprøver ikke forfatterne på dette punkt og...
Redaksjonen
29.11.2007
Illustrasjonsfoto Tom Grill/age fotostock/GV-Press Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2007 er tildelt tre forskere for deres banebrytende arbeid innen stamcelleforskning. Prisvinnerne har utviklet...
Redaksjonen
03.01.2008
1.1. 2008 endret Tidsskriftet navn fra Tidsskrift for Den norske l æ geforening til Tidsskrift for Den norske legeforening, et resultat av at man på landsstyremøtet i mai 2007 vedtok å bytte ut æ i...
Redaksjonen
29.01.2009
Bildet på forsiden er ett av flere fra Shifa-sykehuset som Tidsskriftet fikk tilsendt fra legene Mads Gilbert og Erik Fosse 4.1. 2009. Det har bildeteksten: En 12 år gammel gutt startet dagen i Gaza...
Redaksjonen
08.10.2009
Foto Benedicte Kurzen/VII Mentor ( 1 ). Gjengitt med tillatelse En 16 år gammel jente ble skadet da hun forsøkte å motsette seg voldtekt. Men hun lyktes ikke. Hun ble voldtatt av en venn av familien...
Redaksjonen
12.08.2004
Innlegget til Peter Vinten-Johansen skulle vært trykt i Tidsskriftet nr. 12/2004 sammen med innlegget om samme sak av Magne Nylenna ( 1 ).
Redaksjonen
01.07.2004
Vi kan berolige Ole-Erik Iversen & Kjell Salvesen med at Tidsskriftets praksis på dette området ikke er endret. Dette er det nylig gjort rede for i to lederartikler i Tidsskriftet ( 1 , 2 )...
Redaksjonen
20.11.2000
I Bokmålsordboka på oppslagsordet ”provosere” gis det bl.a. følgende eksempel på bruk av ordet: provosere fram en avgjørelse i en sak. Uttrykket er altså glidd inn i språket og er tatt inn i...
Redaksjonen
15.12.2015
Det har i Tidsskriftet gått en debatt i etterkant av T. K. Grimsrud og T. Sanners kronikk E-sigaretter – til skade eller nytte ( 1 ). Hele debatten kan leses på våre nettsider. Redaksjonen har blitt...