Fra æ til e

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  1.1. 2008 endret Tidsskriftet navn fra Tidsskrift for Den norske lægeforening til Tidsskrift for Den norske legeforening, et resultat av at man på landsstyremøtet i mai 2007 vedtok å bytte ut æ i foreningens navn med e (1).

  Alle referanser fra og med nr. 1/2008 skal i kortform skrives: Tidsskr Nor Legeforen. Referanser fra før nr. 1/2008 skal ha den gamle skrivemåten, Tidsskr Nor Lægeforen. I Pubmed/Medline kommer det fortsatt til å stå Tidsskr Nor Laegeforen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media