Fra æ til e

Redaksjonen Om forfatteren

1.1. 2008 endret Tidsskriftet navn fra Tidsskrift for Den norske lægeforening til Tidsskrift for Den norske legeforening, et resultat av at man på landsstyremøtet i mai 2007 vedtok å bytte ut æ i foreningens navn med e (1).

Alle referanser fra og med nr. 1/2008 skal i kortform skrives: Tidsskr Nor Legeforen. Referanser fra før nr. 1/2008 skal ha den gamle skrivemåten, Tidsskr Nor Lægeforen. I Pubmed/Medline kommer det fortsatt til å stå Tidsskr Nor Laegeforen.

1

Legeforeningen. Lovendring. Sak 14.1. www.legeforeningen.no/index.gan?id=122718&subid=0 (28.11.2007).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler