Nobelheder for genforskning og klima

Redaksjonen Om forfatteren
Artikkel

Illustrasjonsfoto Tom Grill/age fotostock/GV-Press

Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2007 er tildelt tre forskere for deres banebrytende arbeid innen stamcelleforskning. Prisvinnerne har utviklet en ny teknikk for genmodifisering hos mus som nå blir anvendt innen så godt som all biomedisinsk forskning – fra grunnforskning til utvikling av nye behandlingsmetoder (1). Prisen deles ut i Stockholm 10. desember. Samme dag utdeles Nobels fredspris i Oslo til FNs klimapanel og Al Gore for deres innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer og for å legge grunnlag for tiltak som kreves for å motvirke disse endringene (2). Dette nummer av Tidsskriftet har lederartikler knyttet til begge prisene (se side 3053, 3054).

Anbefalte artikler