Redaksjonen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi kan berolige Ole-Erik Iversen & Kjell Salvesen med at Tidsskriftets praksis på dette området ikke er endret. Dette er det nylig gjort rede for i to lederartikler i Tidsskriftet (1, 2). Redaksjonen ønsker å bringe leserne nyheter i form av fagartikler, kronikker og kommentarartikler og kan derfor ikke vurdere manuskripter som er innsendt andre steder eller som ikke inneholder nye momenter i forhold til større oppslag i andre medier. Denne praksis er i samsvar med praksis i andre redaksjoner, både for vitenskapelige tidsskrifter og andre norske medier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media