Rasmussen K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rasmussen K

Rasmussen K
10.03.1998
Sammendrag Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk har mellom 1988 og 1997 suksessivt revidert kapittel for kapittel i etiske regler for leger. Prosessen er nå fullført. Revisjonsarbeidet har...
Rasmussen K
30.01.1998
Sammendrag Rådet for legeetikk og Den norske lægeforening har sagt nei til aktiv dødshjelp, men ja til ikke-behandling på visse betingelser. Til grunn for dette syn ligger bl.a. troen på at det er en...
Rasmussen K
30.11.1997
Sammendrag Taushetsplikten er en fundamental legeetisk plikt som er anerkjent på tvers av tid og geografi. På grunn av organisatoriske og kulturelle trekk i det moderne samfunn er presset på legers...