Etiske regler for leger

Rasmussen K Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk har mellom 1988 og 1997 suksessivt revidert kapittel for kapittel i etiske regler for leger. Prosessen er nå fullført. Revisjonsarbeidet har avdekket et betydelig legeetisk engasjement blant foreningens medlemmer og organer. I denne artikkel reflekteres det over de etiske reglers natur og funksjon, over revisjonsprosessens målsettinger og gjennomføring og over sluttresultatets muligheter for å fungere som ledetråd for legestanden i fremtiden.

Anbefalte artikler