Etiske regler for leger

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den norske lægeforening og Rådet for legeetikk har mellom 1988 og 1997 suksessivt revidert kapittel for kapittel ietiske regler for leger. Prosessen er nå fullført. Revisjonsarbeidet har avdekket et betydelig legeetisk engasjementblant foreningens medlemmer og organer. I denne artikkel reflekteres det over de etiske reglers natur og funksjon, overrevisjonsprosessens målsettinger og gjennomføring og over sluttresultatets muligheter for å fungere som ledetråd forlegestanden i fremtiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media