Er det forskjell på å drepe og å la dø?

Rasmussen K Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Rådet for legeetikk og Den norske lægeforening har sagt nei til aktiv dødshjelp, men ja til ikke-behandling på visse betingelser. Til grunn for dette syn ligger bl.a. troen på at det er en etisk relevant forskjell mellom disse handlinger. Denne tro er i de senere år blitt angrepet fra flere hold. Svaret på det tilsynelatende teoretiske spørsmål om etisk relevans vil ha avgjørende betydning for om Legeforeningen kan opprettholde sitt standpunkt mot aktiv dødshjelp. I denne artikkel diskuteres medisinsk-etiske, juridiske, filosofiske og historiske sider ved dette grunnleggende spørsmål.

Anbefalte artikler