Er det forskjell på å drepe og å la dø?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Rådet for legeetikk og Den norske lægeforening har sagt nei til aktiv dødshjelp, men ja til ikke-behandling på vissebetingelser. Til grunn for dette syn ligger bl.a. troen på at det er en etisk relevant forskjell mellom dissehandlinger. Denne tro er i de senere år blitt angrepet fra flere hold. Svaret på det tilsynelatende teoretiske spørsmålom etisk relevans vil ha avgjørende betydning for om Legeforeningen kan opprettholde sitt standpunkt mot aktivdødshjelp. I denne artikkel diskuteres medisinsk-etiske, juridiske, filosofiske og historiske sider ved dettegrunnleggende spørsmål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media