Trusler mot taushetsplikten

Rasmussen K Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Taushetsplikten er en fundamental legeetisk plikt som er anerkjent på tvers av tid og geografi. På grunn av organisatoriske og kulturelle trekk i det moderne samfunn er presset på legers taushetsplikt økende. Rådet for legeetikk mener det er grunn til å slå ring rundt taushetsplikten og til å sette et kritisk lys på de mange unntaksbestemmelser. En klargjøring av legenes plikter ved doble lojaliteter og en bedre informasjon til pasientene i den forbindelse er kanskje det viktigste som i dag kan gjøres for å bedre taushetspliktens kår. De mange daglige brudd på taushetsplikten krever et høyt bevissthetsnivå om disse problemer i legestanden og en stadig diskusjon av forhold omkring taushetsplikten, både i grunn-, videre- og etterutdanning.

Anbefalte artikler