Trusler mot taushetsplikten

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Taushetsplikten er en fundamental legeetisk plikt som er anerkjent på tvers av tid og geografi. På grunn avorganisatoriske og kulturelle trekk i det moderne samfunn er presset på legers taushetsplikt økende. Rådet forlegeetikk mener det er grunn til å slå ring rundt taushetsplikten og til å sette et kritisk lys på de mangeunntaksbestemmelser. En klargjøring av legenes plikter ved doble lojaliteter og en bedre informasjon til pasientene iden forbindelse er kanskje det viktigste som i dag kan gjøres for å bedre taushetspliktens kår. De mange daglige bruddpå taushetsplikten krever et høyt bevissthetsnivå om disse problemer i legestanden og en stadig diskusjon av forholdomkring taushetsplikten, både i grunn-, videre- og etterutdanning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media