Ræder JC

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ræder JC

Dahl V, Hagen IE, Ræder JC
30.04.1998
Sammendrag En spørreundersøkelse om smertelindring ved fødsler i 1996 ble sendt til anestesiavdelingsoverlege og avdelingsjordmor ved alle landets 49 fødeavdelinger. Vi fikk svar fra 46 avdelinger (...
Ræder JC
20.10.1996
Sammendrag Til tross for at moderne anestesi har utviklet seg gjennom 150 år, foreligger det fremdeles ingen enkel forklaringsmodell for anestesi. Vi har heller ikke entydige måter å måle anestesi på...
Ræder JC
10.02.1996
Sammendrag Overgang til dagkirurgi har ført til en kritisk gjennomgang av behovet for preoperative undersøkelser. Generell anamnese og klinisk undersøkelse er viktig hos de dagkirurgiske pasientene...