Smertelindring ved fødsler i norske sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En spørreundersøkelse om smertelindring ved fødsler i 1996 ble sendt til anestesiavdelingsoverlege og avdelingsjordmorved alle landets 49 fødeavdelinger. Vi fikk svar fra 46 avdelinger (95%), som til sammen hadde 56884 fødsler. Bruken avepidural smertelindring i 1996 varierte fra 0 til 25% ved de forskjellige avdelingene, med et gjennomsnitt i helematerialet på 15%. Universitetssykehus og sentralsykehus brukte signifikant oftere epidural smertelindring ennlokalsykehusene (p < 0,001). Fem lokalsykehus hadde ikke tilbud om epidural fødselsanalgesi. Kombinasjonsepiduralmed lavdose lokalbedøvelse og et opioid (fentanyl eller sufentanil) var ikke innført ved ni sykehus (20%).Anestesilegene hadde signifikant høyere anslag for optimal frekvens av epidural fødselsanalgesi, 19% versus 11%, (p< 0,01). På spørsmål om hva som begrenset tilgangen på epiduralanalgesi, mente anestesilegene at jordmødrenesholdning var viktigst, mens jordmødrene mente manglende anestesilegeservice var viktigst. Kun fem sykehus haddeskriftlig informasjon om analgesitilbudet ved fødsel. Over 90% av jordmødrene mente at avdelingenssmertelindringstilbud til fødende var godt eller svært godt. De fleste avdelingsjordmødrene ønsket å utvidesmertelindringstilbudet med akupunktur og/eller transkutan nervestimulering. Keisersnittfrekvensen var 12%, de fleste(55%) ble utført i spinalanestesi, det var 28% i generell anestesi og 17% i epidural anestesi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media