Smertelindring ved fødsler i norske sykehus

Dahl V, Hagen IE, Ræder JC Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


En spørreundersøkelse om smertelindring ved fødsler i 1996 ble sendt til anestesiavdelingsoverlege og avdelingsjordmor ved alle landets 49 fødeavdelinger. Vi fikk svar fra 46 avdelinger (95%), som til sammen hadde 56884 fødsler. Bruken av epidural smertelindring i 1996 varierte fra 0 til 25% ved de forskjellige avdelingene, med et gjennomsnitt i hele materialet på 15%. Universitetssykehus og sentralsykehus brukte signifikant oftere epidural smertelindring enn lokalsykehusene (p < 0,001). Fem lokalsykehus hadde ikke tilbud om epidural fødselsanalgesi. Kombinasjonsepidural med lavdose lokalbedøvelse og et opioid (fentanyl eller sufentanil) var ikke innført ved ni sykehus (20%). Anestesilegene hadde signifikant høyere anslag for optimal frekvens av epidural fødselsanalgesi, 19% versus 11%, (p < 0,01). På spørsmål om hva som begrenset tilgangen på epiduralanalgesi, mente anestesilegene at jordmødrenes holdning var viktigst, mens jordmødrene mente manglende anestesilegeservice var viktigst. Kun fem sykehus hadde skriftlig informasjon om analgesitilbudet ved fødsel. Over 90% av jordmødrene mente at avdelingens smertelindringstilbud til fødende var godt eller svært godt. De fleste avdelingsjordmødrene ønsket å utvide smertelindringstilbudet med akupunktur og/eller transkutan nervestimulering. Keisersnittfrekvensen var 12%, de fleste (55%) ble utført i spinalanestesi, det var 28% i generell anestesi og 17% i epidural anestesi.

Anbefalte artikler