Hva er anestesi?

Ræder JC Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Til tross for at moderne anestesi har utviklet seg gjennom 150 år, foreligger det fremdeles ingen enkel forklaringsmodell for anestesi. Vi har heller ikke entydige måter å måle anestesi på, og kunnskapen om virkningsmekanismene er ufullstendig. Artikkelen presenterer en modell for begrepet anestesi og gir en oversikt over målemetoder og virkningsmekanismer.

Anbefalte artikler