Dagkirurgi - preoperative undersøkelser

Ræder JC Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Overgang til dagkirurgi har ført til en kritisk gjennomgang av behovet for preoperative undersøkelser. Generell anamnese og klinisk undersøkelse er viktig hos de dagkirurgiske pasientene og danner grunnlaget for hvilke spesielle undersøkelser som skal foretas. Omfattende bruk av screeningundersøkelser bør forlates til fordel for målrettede undersøkelser basert på anamnese og kliniske funn. Eneste undersøkelse som bør utføres rutinemessig forut for dagkirurgi, er EKG hos alle pasienter eldre enn 60 år.

Anbefalte artikler