Dagkirurgi - preoperative undersøkelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Overgang til dagkirurgi har ført til en kritisk gjennomgang av behovet for preoperative undersøkelser. Generellanamnese og klinisk undersøkelse er viktig hos de dagkirurgiske pasientene og danner grunnlaget for hvilke spesielleundersøkelser som skal foretas. Omfattende bruk av screeningundersøkelser bør forlates til fordel for målrettedeundersøkelser basert på anamnese og kliniske funn. Eneste undersøkelse som bør utføres rutinemessig forut fordagkirurgi, er EKG hos alle pasienter eldre enn 60 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media