Petter Øgar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Øgar

Petter Øgar
02.12.2004
Norsk samfunnsmedisin ligger på sotteseng, og ulike instanser forsøker å få liv i pasienten. Viktige forutsetninger for at gjenopplivningsforsøket skal lykkes, er tydeliggjøring av oppgaver, økt...
Petter Øgar
23.09.2004
Larsen, Øivind Alvik, Anne Hagestad, Kristian Nylenna, Magne Helse for de mange Samfunnsmedisin i Norge. 688 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 625 ISBN 82-05-31114-5 Målgruppen...
Petter Øgar
10.08.2001
Hovedbegrunnelsen for statlig eierskap er at vi trenger en helhetlig strategi og styring av spesialisthelsetjenesten, og at ressursutnyttelsen skal bedres (1). Den nærmere begrunnelse må søkes i de...
Petter Øgar
20.01.2000
Helsepersonell er den viktigste innsatsfaktoren i helsevesenet. Tilgang på tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse er avgjørende for kvalitet og kapasitet. På denne bakgrunn er det...
Olav Helge Førde, Hans Johan Breidablik, Petter Øgar
04.10.2011
Helse- og omsorgsdepartementet skriv i sitt høyringsnotat i samband med framlegget til ny kommunal helse- og omsorgslov at likeverdige tilbod om helsetenester er eit overordna mål, saman med målet om...