Petter Øgar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Øgar

Petter Øgar
23.09.2004
Larsen, Øivind Alvik, Anne Hagestad, Kristian Nylenna, Magne Helse for de mange Samfunnsmedisin i Norge. 688 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 625 ISBN 82-05-31114-5 Målgruppen...
Petter Øgar
02.12.2004
Norsk samfunnsmedisin ligger på sotteseng, og ulike instanser forsøker å få liv i pasienten. Viktige forutsetninger for at gjenopplivningsforsøket skal lykkes, er tydeliggjøring av oppgaver, økt...
Petter Øgar
10.08.2001
Hovedbegrunnelsen for statlig eierskap er at vi trenger en helhetlig strategi og styring av spesialisthelsetjenesten, og at ressursutnyttelsen skal bedres (1). Den nærmere begrunnelse må søkes i de...
Petter Øgar
20.01.2000
Helsepersonell er den viktigste innsatsfaktoren i helsevesenet. Tilgang på tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse er avgjørende for kvalitet og kapasitet. På denne bakgrunn er det...
Olav Helge Førde, Hans Johan Breidablik, Petter Øgar
04.10.2011
Helse- og omsorgsdepartementet skriv i sitt høyringsnotat i samband med framlegget til ny kommunal helse- og omsorgslov at likeverdige tilbod om helsetenester er eit overordna mål, saman med målet om...